Klachtenprocedure

Klachtenreglement

Het team van DQ Clinics doet er alles aan om de best mogelijke zorg te verlenen. Mocht u desondanks toch niet volledig tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt aangaande uw onvrede en/of klachten.
Het klachtenbeleid van DQ Clinics staat beschreven in de DQ Clinics Klachtenregeling Stichting Gezicht Noord-Brabant (PDF). Een exemplaar hiervan kunt u ook bij de receptie verkrijgen of opvragen door een email te sturen naar info@dqclinics.nl.

Klacht melden en bespreken op de plek waar deze ontstaan is

Bespreek uw klacht eerst direct en persoonlijk met de betrokken medewerker. 
Een goed gesprek neemt vaak de ontstane onvrede weg en kan misverstanden of onduidelijkheden oplossen.

Klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Komt u er samen niet uit of is een persoonlijk gesprek voor u niet wenselijk, neemt u dan contact op met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, mevrouw Marsja de Vries, via telefoonnummer 085-001 2410 of mailadres info@dqclinics.nl.
De klachtenfunctionaris fungeert als bemiddelaar tussen u en de betrokken medewerker om aan een voor beide partijen bevredigende oplossing te werken.
Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken een consensus te bereiken.

Geschillencommissie

Als het niet lukt om met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris uw bezwaar naar tevredenheid op te lossen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa).
Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie en procedure van indienen van een geschil kunt u vinden op de website www.geschillencommissie-EZa.nl.

DQ Clinics Den Haag
Abrikozenplein 56
2564 PH Den Haag
085-0012410
denhaag@dqclinics.nl

DQ Clinics Papendrecht
De Biezen 39
3355 ET Papendrecht
085-0012410
papendrecht@dqclinics.nl